BARON SCHUTTINGEN

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Baron Schuttingen.

Parkeergelegenheid.

Het is noodzakelijk dat er bij de doorgang naar uw tuin parkeergelegeheid is zodat de bouwers de doorgang voor andere weggebruikers niet belemmeren met hun voertuig.

Het is niet de bedoeling dat de bouwers hun voertuig op een grote afstand van de werkplek moeten parkeren.

Het bouwterein:

Voor het plaatsen van een schutting dient de tuin goed bereikbaar te zijn. Om de materialen te kunnen aanvoeren dienen de looppaden vrij te zijn van opstakels zodat de bouwers op een veilige manier kunnen werken. Ook is het noodzakelijk dat de bouwers gebruik kunnen maken van stroom en water. Daar waar de schutting geplaatst moet worden hebben de bouwers een werkruimte nodig van minimaal 50 cm breed nodig.U dient te zorgen dat er geen opgehoopt zand ligt daar waar de schutting geplaatst moet worden. Als de bouwers vinden dat er sprake is van een gevaarlijke situatie, dan word dit kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever. de opdrachtgever kan dit oplossen of ervoor kiezen dat de bouwers dit in overleg doen met de opdrachtgever dit tegen uurtarief. Als dit niet opgelost kan worden en de bouwers kunnen de schutting niet plaatsen op die dag dan word er een vervolg afspraak gemaakt, hieraan zijn wel voorrijdkosten verbonden.
De bouwplaats dient voor het plaatsen van de schutting door de opdrachtgever bouwrijp te worden opgeleverd en vrij van obstakels zoals bestratingen , funderingen, puin, wortels, bomen, struiken, plantjes, oude schuttingen en leidingwerk c.q. kabels en rioleringen in de grond, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor kapotte kabels en rioleringen mits deze zijn aan geven door de opdrachtgever. Indien de bouwers de bouwplaats eerst bouwrijp dienen te maken door voornoemde obstakels te verwijderen, zullen de kosten hiervoor op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht. Uiteraard zal dit van tevoren worden afgestemd met de opdrachtgever.

Het plaatsen van de schutting:

Bij het uitzetten van de schutting dient er altijd een opdrachtgever aanwezig te zijn die aangeeft waar de schutting beginnen en eindigen moet. Ook dient de opdrachtgever de gewenste hoogte van de schutting aan te geven zodat deze op de juiste manier geplaatst word. Indien de opdrachtgever niet aanwezig kan zijn voor aanvang van de werkzaamheden dan dient hij de lijnen en de hoogte van de te plaatsen schutting van te voren uit te zetten .Indien de door u gewenste hoogte niet haalbaar is met de door u bestelde schutting dan zullen de bouwers u adviseren i.v.m. de hoogte van de te plaatsen schutting. De opdrachtgever blijft verandwoordelijk voor de lijn en hoogte van de te plaatsten schutting.
De palen van de schutting worden op ongeveer 70 centimeter diepte geplaatst, onder het maaiveld. Op het moment van het plaatsen van de schutting kan indien gewenst geadviseerd worden om een betonvoet aan de palen te storten, zodat de schutting niet los kan geraken. Het plaatsen van een schutting met betonvoet is voornamelijk noodzakelijk wanneer er sprake is van hoge waterstand of als de aarde uit (natte) klei bestaat. Zorgt de opdrachtgever zelf voor betonmortel, dan wordt deze betonmortel kosteloos geplaatst bij het plaatsen van de schutting. Mocht de opdrachtgever het niet nodig vinden om beton te laten storten, ondanks het advies van de bouwploeg, dan vervalt de garantie op de montage van de schutting. Indien de schutting begint of eindigt tegen het woonhuis of garage dan kant het zijn dat er daar waar een paal geplaatst moet worden fundering zit, de bouwers zullen de paal dan inkorten en aan de gevel bevestigen.

Garantie

Op alle CE gemarkeerde betonproducten wordt 20 jaar garantie gegeven. Beton is een natuurproduct dat gemaakt wordt van zand, grind, cement en water, waarbij u te maken kunt krijgen met kleine luchtbellen in het product. De aanwezigheid van deze kleine luchtbellen valt niet onder de garantie van beton, net zoals de verkleuring van het beton.
Een andere klacht die niet meegenomen kan worden in de garantie van beton, is het vormen van kalkuitbloeiing. Bij beton kan cement namelijk een chemische reactie aangaan met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. Deze kalk hecht zich aan het betonoppervlak als witte uitslag, ook wel kalkuitbloeiing genoemd. Kalkuitbloeiing hoort bij de productie van beton en verdwijnt soms vanzelf door weersomstandigheden waar het beton aan wordt blootgesteld of door slijtage. Omdat kalkuitbloeiing een natuurlijk proces is, wordt deze klacht niet geaccepteerd. Om te voorkomen dat u te maken krijgt met kalkuitbloeiing, kunt u de gehele schutting eenmalig schilderen met speciale betonverf. Dit kan in overleg door ons uitgevoerd worden.
Op alle geïmpregneerde schuttingen wordt 10 jaar garantie gegeven en op alle Bankirai producten wordt 20 jaar garantie gegeven. Net zoals bij beton, geldt ook bij hout dat dit een natuurproduct betreft. Hierdoor kunnen sommige klachten niet in de garantie meegenomen worden, zoals het ontstaan van bruine vlekken op onderliggend werk. geimpregneerd hout heeft namelijk de eigenschap om te bloeden en wat bruine vlekken achter te laten op onderliggend werk. Dit is zeker het geval met bangkirai hout. Dit is soms na enkele maanden weer verdwenen, maar kan niet voorkomen worden. Daarom valt deze klacht niet onder de garantie van de producten. Daarnaast kunnen er haarscheurtjes in hout ontstaan, ondanks dat er altijd gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen bij het plaatsen van schuttingen. Omdat wij van tevoren niet kunnen bepalen hoe het hout zich ontwikkelt in de loop der tijd, wordt hier tevens geen garantie op gegeven.
Hardhout dankt zijn duurzaamheid onder andere aan specifieke inhoudsstoffen. Eventueel overtollige inhoudsstoffen kunnen bij blootstelling aan diverse weersinvloeden echter worden uitgespoeld, waarbij er moeilijk te verwijderen vlekken ontstaan op omliggende delen. Dek aangrenzend werk in de eerste fase van blootstelling daarom altijd af, zodat er geen hardnekkige vlekken kunnen ontstaan door het uitbloeden van het hout. Zijn er al vlekken ontstaan, dan kunt u een groot deel van deze vlekken verwijderen met een chlooroplossing. Omdat het uitbloeden van materialen en het verkleuren van onderliggende materialen een natuurlijk proces is dat niet voorkomen kan worden, valt deze klacht niet onder de garantie.
De volgende klachten vallen wel onder de garantie van houtproducten:

– Productiefouten.

– Het ontstaan van grove scheuren in het materiaal.

– Houtrot.

– Het spontaan kapot knappen van beton dat niet veroorzaakt wordt door hoogteverschillen. Betonrot.

1 jaar garatie op montage van de schutting.

De volgende klachten vallen onder de garantie van montage:

– Het niet in de afgesproken lijn plaatsen van de schutting.

-Het niet waterpas (horizontaal en verticaal) plaatsen van de schutting.

Klachten waar geen garantie op wordt gegeven, zijn de volgende:

Stormschade

Verzakkingen. Omdat verzakkingen worden veroorzaakt door de ondergrond en nooit van tevoren ingeschat kunnen worden, wordt hier geen garantie op gegeven.

Afwerking

Wij zijn gespecialiseerd in het zetten van schuttingen en hier is ook de meterprijs van de schuttingen op gebaseerd. Wij werken alleen de schutting af. Dit betekent dat u zelf de vrijgekomen grond rondom de schutting af moet voeren en de afwerkingen zoals de herbestrating en tuinaanleg moet organiseren. Is er sprake van een probleem bij het plaatsen of afwerken van de schutting, dan dient dit altijd direct gemeld te worden.

Transport

Wij plaatsen schuttingen in Nederland, België en Duitsland en leveren schuttingen in heel Europa. Afhankelijk van het land en de woonplaats waar de schutting geplaatst of geleverd moet worden, brengen wij transportkosten in rekening.

Indien de bouwmaterialen door het huis vervoerd moeten worden, dient dit duidelijk aangegeven te worden voor het afleveren van de schutting. Wilt u de schutting zelf plaatsen? Dan is dit tevens mogelijk door uw benodigde materialen zelf op te halen. Het ophalen van materialen wordt alleen gedaan op afspraak, dus als u uw schutting zelf wil plaatsen en de materialen zelf wil ophalen dient u dit van tevoren duidelijk aan te geven. Wilt u de schutting zelf plaatsen, maar toch de materialen thuis bezorgd krijgen? Dan worden uw materialen naast de vrachtwagen gelost.

Let op: door (extreme) weersomstandigheden kan het voorkomen dat wij niet op de afgesproken dag kunnen plaatsen. Het later plaatsen van schuttingen of afleveren van materialen door weersomstandigheden, wordt niet onder de garantie gerekend.

Wilt u de opdracht annuleren, dan wordt er 20 procent van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij opdrachten boven een bedrag van €8250,00 exclusief BTW, wordt u om een aanbetaling van 50 procent gevraagd. Pas als de aanbetaling bij o

\